Racibórz - Magnificat

Miejsce spotkań

 • Dom Katechetyczny przy parafii WNMP w Raciborzu (wejście od ul. Szewskiej)

Czas spotkań

 • wtorek, godz.19.30 

Opiekunowie duchowni

 • ks. Zbigniew Gajewski

Lider

 • Beata Hrycko

Animatorzy

 • Krzysztof Hrycko, Jerzy Jurkiewicz, Dorota Majewska, Magdalena Orłowska, Piotr Paskuda, Teresa Paskuda, Ewa Sepioło, Zuzanna Kiszczak, Krzysztof Orłowski, Patrycja Zajda

Kilka słów o naszej wspólnocie

Początek wspólnoty

maj 1993r.

Dotychczasowi opiekunowie

ks. Waldemar Chudala, ks. Jerzy Mądry, ks. Piotr Tkocz, ks. Józef Zura, ks. Piotr Kamieniak, ks. Mariusz Staffa, ks. Piotr Kus, ks. Piotr Adamów

Kim jesteśmy?

 • Pracujemy zawodowo lub uczymy się
 • Pochodzimy z różnych parafii raciborskich i okolic
 • Jesteśmy w różnym wieku i różnego stanu

Posługi

 • spotkania w małych grupach
 • modlitwa wstawiennicza
 • organizacja Seminariów Odnowy Wiary oraz dni skupienia
 • ewangelizacja wizualna - plakaty i gablotki parafialne
 • prowadzenie nabożeństw w parafiach i w dekanacie
 • ewangelizacja w raciborskim więzieniu
 • Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
 • Praca z dziećmi i młodzieżą w Centrum Młodzieżowym „Przystań”
 • Prowadzenie nauk przedślubnych, dyżurów w poradniach rodzinnych
 • Organizowanie Kursów Alfa (5 razy)