Start O Odnowie Struktura

Struktura Odnowy w Duchu Świętym w Polsce

Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej struturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej.

Powstała jednak struktura, dzięki której wspólnoty mogą wymieniać miedzy sobą doświadczenia, organizować ogólnopolskie akcje, prowadzić domy rekolekcyjne i utrzymywać kontakty z ruchem charyzmatycznym na świecie.

W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jeden wyznaczony przez biskupa kapłan (w diecezji opolskiej ks. Eugeniusz Ploch ) i jedna osoba świecka (Jacek Nakonieczny) , wybierana przez liderów wspólnot istniejących na terenie diecezji. Natomiast obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy), przedstawiciele związanych z Odnową dzieł (np. wydawnictwa, czasopisma) oraz inne powołane do tego grona osoby.

KZK spotyka się 2-3 razy do roku na dwudniowych spotkaniach. Bierze w nich udział także Krajowy Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym bp Bronisław Dembowski. Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy (np. czuwanie w Częstochowie, forum w Łodzi, spotkanie młodych charyzmatyków w Słupcy), utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego.

Na czele Zespołu stoi przewodniczący (obecnie ks.Sławomir Płusa) i wiceprzewodniczący (Norbert Dawidczyk), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada KZK, która ma dodatkowe spotkania w ciągu roku. Przy Zespole działa też Komisja Teologiczna, której zadaniem jest fachowe rozwiązywanie pojawiających się w Odnowie wątpliwości teologicznych.

Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. Po zatwierdzeniu 15 września 1993 statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), Krajowy Zespół Koordynatorów stworzył wzorowany na ICCRS statut. Dokument czeka na zatwierdzenie przez Episkopat Polski.