Kurs Formatora w Gliwicach

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele

Od września ruszamy z całoroczną propozycją formacji dla liderów i animatorów ze wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich!

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”. 2 Tm 2,1-2

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?

Skąd się biorą dogmaty wiary?

Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?

Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?

Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?

Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2019 do czerwca 2020 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce III edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formęwykładów i warsztatów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych, mających jednocześnie doświadczenie Kościoła. Swój udział potwierdzili już m. in. p. Maria Miduch (dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii, wykładowca Starego Testamentu w Seminarium Salezjanów w Krakowie), ks. Grzegorz Strzelczyk (dr teologii dogmatycznej, wykładowca WT UŚ w Katowicach) i ks. Krzysztof Matuszewski (dr teologii duchowości, mgr psychologii, psychoterapeuta). W miarę zbliżania się kolejnych zjazdów będą podawane informacje o danym temacie i prelegencie.

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 18:00. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową.

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

08:00 – 09:30      Msza św. (parafialna), rejestracja, przywitanie

09:30 – 10:00      Uwielbienie

10:00 – 11:20      Blok I

11:20 – 12:00      Przerwa kawowa

12:00 – 13:20      Blok II

13:20 –14:10       Przerwa obiadowa

14:10 – 15:30      Blok III

15:30 – 16:00      Przerwa kawowa

16:00 – 17:20      Blok IV

17:20 – 18:00      Podsumowanie i ogłoszenia

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa: Kurs Formatora

Organizator: Kuria Diecezjalna w Gliwicach we współpracy z Inicjatywą MISSIO

Kierownik kursu: ks. dr Wojciech Maciążek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Wykłady i warsztaty: Biblia, dogmat, posługa, duchowość i inne

Mówcy: kompetentni prowadzący z doświadczeniem Kościoła

Czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu:

              2019: 21.09, 19.10, 16.11, 21.12
              2020: 18.01, 15.02, 28.03, 25.04, 16.05, 6.06

Adresaci: dla osób ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujących z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszystkich zainteresowanych

Miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

Koszt: 45 zł za pojedyncze spotkanie (jedna sobota) lub 400 zł za całość kursu (10 sobót); w cenę Kursu  wliczone są materiały i serwis kawowy

Zapisy: przez formularz  formularz zgłoszeniowy

Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z przyznaniem miejsca na każde z 10 spotkań, co zobowiązuje do uiszczenia opłaty za całość kursu (pojedynczo za każdy zjazd danego miesiąca lub za całość z góry we wrześniu)

Wpłaty: na konto Kursu Formatora – dane do przelewu poniżej

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice

06 1240 1343 1111 0010 0621 2558

koniecznie z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

Informacje: www.kuria.gliwice.pl

źrodło: www.inicjatywamissio.pl