SOW w Kluczborku

Rekolekcje Maryjne

Kurs Animacji Modlitwy

Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy.

Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem tego kursu jest aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy jak korzystać z charyzmatów, tak, by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również modlitwy osobistej. Uczestnik może poznać praktyczne wskazówki dotyczące modlitwy osobistej, które pomogą mu być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

Czytaj więcej...

Akademia Duchowości w Opolu

Rekolekcje dla księży

Iskra Bożego Miłosierdzia

SOW w Otmuchowie

Msza o uzdrowienie w Opolu

SOW w Ozimku