Tematy spotkań formacji wstawienniczej

1.Temat ( 18 X 2014): Blaski i cienie serca posługującego modlitwą wstawienniczą

Określenie postaw posługującego: w przygotowaniu do posługi modlitwą wstawienniczą, w prowadzeniu modlitwy wstawienniczej oraz przy udzielaniu wskazówek omadlanej osobie po zakończeniu modlitwy. Zwrócenie uwagi na ciągłe badanie i poznawanie własnego serca zarówno w kontekście tego, co określamy jako wielkie Boże działanie jak i tego, co można nazwać naszą duchowa porażką w posługiwaniu.

2. Temat (15 XI 2014 ): Rozeznawanie w praktyce modlitwy wstawienniczej.

Reguły rozeznawania duchowego przeniesione na grunt modlitwy wstawienniczej na kilku etapach: przygotowanie do posługi; rozmowa wstępna; prowadzenie modlitwy oraz podsumowanie.

3. Temat ( 10 I 2015 ): Nowe formy modlitwy wstawienniczej.

Nowe czasy, nowi ludzie, nowe metody modlitwy wstawienniczej. Zestawienie sposobów i tendencji zmian w posługiwaniu modlitwa wstawienniczą na podstawie doświadczeń wspólnot różnych formacji współpracujących z SOS dla wspólnot. Warto również unowocześnić już wypracowane modele posługi i wymienić się doświadczeniami.

4. Temat ( 14 II 2015): Modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe.

Przygotowanie do charyzmatycznej modlitwy o uzdrowienie zarówno w czasie Mszy Świętej w intencji uzdrowienia jak i w czasie posługi we wspólnocie. Jest ogólne p

5. Temat ( 14 III 2015 ): Uwielbienie jako klucz do serca człowieka omadlanego.

Czas sięgnąć po charyzmat modlitwy uwielbienia, jako narzędzia przenoszącego nasze poszukiwania historii drugiego człowieka i rozwiązań jego problemów na Pana Boga, który wie lepiej i działa niezależnie od słów, napięcia wewnętrznego, tyrady mądrych sformułowań jakie wygłasza wstawiennik. Warto zwrócić uwagę na zanik dynamiki modlitwy uwielbienia w wielu wspólnotach modlitewnych. Czas na zmiany; Bóg się nie zestarzał.

6. Temat ( 18 IV 2015 ): Modlitwa o uwolnienie i jej szerokie zastosowanie.

Modlitwa o uwolnienie jako forma modlitwy wstawienniczej zarówno jako całość jak i zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania niektórych z jej elementów. Warsztaty oparte o najnowszą książkę N. Lozano z projekcją filmów z jego posługi oraz podkreśleniem znaczenia modlitwy osłonowej.

Każde spotkanie formacji wstawienniczej będzie miało następujący ogólny schemat:
- zawiązanie wspólnoty
- I blok modlitewno (medytacja)-konferencyjno-warsztatowy
- obiad (catering)
- II blok konferencyjno-warsztatowy
- panel dyskusyjny
- Msza Święta z modlitwą w intencji dominującej tematycznie na danym spotkaniu formacyjnym

Blok konferencyjno-warsztatowy będzie kładł nacisk na praktyczną stronę posługi. Warto być przygotowanym na aktywny udział w spotkaniu z poszanowaniem wolności serca każdego z uczestników.
Panel dyskusyjny ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej dla prowadzących oraz wymianę doświadczeń między posługującymi.

Każde spotkanie trwać będzie od godz. 10.00 do 18.00 z godzinną przerwą na obiad i 2-a przerwami 15-20 minutowymi pomiędzy poszczególnymi punktami programu spotkania.

Przed każdym kolejnym spotkaniem, zapisani na formację wstawienniczą uczestnicy otrzymają, drogą mailową, szczegółowy harmonogram spotkania z podaniem czasu trwania poszczególnych elementów programu.