Terminy i tematy spotkań Opolskiej Szkoły Ewangelizatorów

  • 25 października 2014 – Motywacja do ewangelizacji; Sylwetka ewangelizatora; Maryja Gwiazdą Nowej Ewangelizacji
  • 29 listopada 2014 – Kerygmat; Preewangelizacja; Metody ewangelizacji; Inicjatywy
  • 24 stycznia 2015 – Słowo Boże w ewangelizacji; Modlitwa w ewangelizacji
  • 28 lutego 2015 – Ewangelizacja; Głoszenie, rozmowa ewangelizacyjna, świadectwo
  • 28 marca 2015 – Dary Ducha Świętego w ewangelizacji; Wspólnota środowiskiem ewangelizacji; Przeszkody w ewangelizacji
  • 16 maja 2015 – Zanim zaczniesz ewangelizować; Ewangelizacja na ulicach