Start Formacja Opolska Szkoła Ewangelizatorów

Terminy i tematy spotkań Opolskiej Szkoły Ewangelizatorów

  • 25 października 2014 – Motywacja do ewangelizacji; Sylwetka ewangelizatora; Maryja Gwiazdą Nowej Ewangelizacji
  • 29 listopada 2014 – Kerygmat; Preewangelizacja; Metody ewangelizacji; Inicjatywy
  • 24 stycznia 2015 – Słowo Boże w ewangelizacji; Modlitwa w ewangelizacji
  • 28 lutego 2015 – Ewangelizacja; Głoszenie, rozmowa ewangelizacyjna, świadectwo
  • 28 marca 2015 – Dary Ducha Świętego w ewangelizacji; Wspólnota środowiskiem ewangelizacji; Przeszkody w ewangelizacji
  • 16 maja 2015 – Zanim zaczniesz ewangelizować; Ewangelizacja na ulicach
     

Opolska Szkoła Ewangelizatorów

Inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona osób, które w swoim sercu noszą pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w sobotę od 10:00 do 17:00 w Duszpasterstwie Akademickim Resurrexit w Opolu przy ul. Drzymały 1c. Uczestnictwo w szkole jest bezpłatne.

 

Terminy Spotkań:
I. 25.10.2014
II. 29.11.2014
III. 24.01.2015
IV. 28.02.2015
V. 28.03.2015
VI. 16.05.2015 - zakończenie: wyjście ewangelizacyjne.


Odpowiedzialnymi za Opolską Szkołę Ewangelizatorów są: ks. Artur Juzwa oraz Paweł Nawojski
Zgłoszenia na Szkołę Ewangelizatorów należy kierować poprzez liderów do 23.10.2014.