Start Formacja Materiały formacyjne

Polecamy "Minutkę ze Słowem". Okres Wielkanocny

 

Krótkie rozważania Ewangelii na każdy dzień 

Ks. Eugeniusz Ploch

 

Minuta ze Słowem. Tak brzmiało zaproszenie skierowane przez autora - ks. Eugeniusza Plocha - do opolskich studentów, aby idąc śladami Ewangelii, mogli dobrze przeżyć czas Adwentu. Każdy mógł zajrzeć na stronę www.dar-opole.pl i znaleźć krótkie podpowiedzi do codziennej modlitwy. Okazało się, że zagląda tam wielu. Nie tylko studentów. A potem myśl: "Trzeba pisać dalej". I jeszcze jedna myśl: "A może wydać to w formie książeczki?".

I tak oto mamy w ręku kolejny tomik podpowiedzi do modlitwy, podpowiedzi opartej na Ewangelii z dnia, przeznaczonej na czas wielkanocnej radości. 

 

Polecamy również:

"Minutka ze Słowem.Adwent i Boże Narodzenie."

"Minutka ze Słowem. Wielki Post."

 

Książka do kupienia kliknij tutaj

 

 

Bp Andrzej Czaja o Nowej Ewangelizacji

Czy ewangelizacja, która jest daleka od Kościoła może być Chrystusowa? Ekskluzywizm, hołdowanie zasadzie „dobrym jest kłamstwo w Duchu Świętym dla dobra wspólnoty”, podważanie Kościelnego nauczania – takie negatywne przykłady niestety można spotkać w naszych wspólnotach. Zabierać się za ewangelizację bez właściwej formacji biblijnej to narażać siebie i innych w myśl zasady „ślepy ślepego prowadzi”. Ewangelizacja domaga się solidnego przygotowanie, formacji ewangelizatorów. Trzeba konkretnych programów i bardzo konkretnej formacji.

Więcej

Monografia o początkach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce

Upili się młodym winem" - to pierwsza książka poświęcona początkom Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.
Jej autorzy Małgorzata i Marek Nowiccy opisują wiele nieznanych dotąd wydarzeń z lat 70. – powstawanie pierwszych grup modlitewnych, spektakularne nawrócenia. Prezentowana dziś w Warszawie książka jest częścią projektu filmowo-książkowego, w ramach którego oprócz monografii zostanie przygotowanych 10 filmów dokumentalnych.
ak podkreślają autorzy, publikacja może okazać się przyczynkiem do powstania biografii osób, które otwierały Kościół w Polsce na Odnowę w Duchu Świętym. Opisują w niej szczegółowo okoliczności przeżycia chrztu w Duchu Świętym przez ks. Mariana Piątkowskiego (w Rzymie w 1975) i przez ks. Bronisława Dembowskiego (w Chicago w 1976 r.).
Autorzy opisuje niezwykłą rolę, jaką w początkach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce odegrał ks. prof. Stanisław Nagy z KUL-u oraz kardynał Karol Wojtyła. Po raz pierwszy w tym kontekście cytowana jest nieznana dotąd wypowiedź kard. Wojtyły z 1977 z rekolekcji ewangelizacyjnych w kościele św. Szczepana w Krakowie. Książka zawiera też barwne opisy pierwszych liderów Odnowy w Duchu Świętym, tak duchownych jak i świeckich: ks. Andrzeja Grefkowicza, ks. Adama Schulza, ks. Józefa Kozłowskiego, Stanisławy Kurzei, Andrzeja Sionka, Ryszarda Mortki i Waldemara Tyszko.

Czytaj więcej...

Szkoła Lidera

{youtube}W76TPHMFmsE{/youtube}

Szkoła Lidera – to cykl filmowych konferencji w internecie.

Co dwa tygodnie na stronie www.odnowa.org  będą udostępnianie nowe lekcje.

Czytaj więcej...

Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII

W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego.

Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się apostołom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy inni powiedzieli mu, że widzieli Pana, odpowiedział, że jeśli nie zobaczy i nie dotknie tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał się ponownie w Wieczerniku, pośród uczniów i był tam również Tomasz. Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by dotknął Jego ran. Wówczas ten szczery człowiek, przyzwyczajony do osobistego sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i powiedział: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym znakiem miłości Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie po to, by wierzyć, że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest miłością, miłosierdziem i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze do chrześcijan: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5).

Czytaj więcej...