Ozimek - Emmanuel

Miejsce spotkań

  • dom katechetyczny przy parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku

Czas spotkań

  • wtorek, godz. 19.00

Opiekun duchowny

ks.Michał Kaczówka

Lider wspólnoty 

Kamilla Chmura