Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Modlitwy

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Modlitewnej odbędzie się w sobotę 25 lutego 2012 roku w Nysie w sali parafialnej Parafii Matki Boskiej Bolesnej (ul. Rodziewiczówny) w godz. od 11:00 do 18:00