Dziękczynienie za rekolekcje 2019

 

g. 12.00 - Eucharystia (parafialna) - współkształtujemy ją ( służba liturgiczna, zespół muzyczny )
                  osobna liturgia słowa dla dzieci (dolny kościół), dorośli (górny kościół)
                  po Eucharystii - uwielbienie
                  czas świętowania (ogrody parafialne) - grochówka wojskowa, kiełbaska z grilla i słodkości

Planujemy dla dzieci: zamek dmuchany, zamek z kulkami, watę cukrową, animatorki zabawy "Tygrysek", Skauci Króla.

Przyjeżdżajcie ze swymi wspólnotami, znajomymi..:).