Boże Narodzenie 2018

Drodzy Księża, Liderzy, Członkowie Wspólnot oraz Sympatycy

Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej

Przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi kolejna szansa na doświadczenie miłości Boga, który zapragnął żyć blisko człowieka.

Niech ten fakt Jego obecności wśród nas nie będzie zwykłą oczywistością, czymś, co jest nam znane i nie zwracamy już na to uwagi. Niech to będzie raczej wyzwanie, które wciąż na nowo prowokuje nas do poszukiwań, do stawiania pytań i odnajdywania odpowiedzi, a w konsekwencji do przemiany swojego życia.

Jezus jest bardzo blisko mnie i Ciebie. Naprawdę! Oby ta bliskość pokonała w nas wszelkie znamiona onieśmielenia i zrodziła postawę pełnego otwarcia się na uzdrawiający dotyk Boga, na doświadczenie Jego miłości, dobra i pokoju.

Życzmy sobie, aby w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach czas Świąt Bożego Narodzenia oraz rozpoczynający się niebawem rok 2019 zaowocował przyjęciem strumienia łaski dla ożywienia charyzmatów i coraz lepszego wsłuchiwania się w natchnienia Ducha Świętego.

Z darem modlitwy i Bożego błogosławieństwa +

ks. Artur Kasprzycki

Jacek Nakonieczny