Akademia Duchowości - spotkanie 2

Czy można usłyszeć głos Boga?
W jaki sposób odkryć Jego obecność w Piśmie Świętym?
Czy medytacja jest zarezerwowana dla nielicznych?
Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Akademii Duchowości, do Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, 10 listopada 2018 r. o godz. 10:00.
Konferencję wygłosi i warsztat modlitewny poprowadzi ks. Łukasz Knosala.
Zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą Biblii.