Modlitwa o uwolnienie! Jezus daje prawdziwą wolność! To On uwalnia!

Sesja dotycząca modlitwy o uwolnienie już za nami. Odbyła się 19 stycznia w Opolu. Prowadzącymi byli Neal Lozano z żoną Janet (USA) oraz o. Remigiusz Recław SJ z zespołem Mocni w Duchu z Łodzi. Dzielili się doświadczeniem modlitwy o uwolnienie według „modelu 5 kluczy”. Posługa uwalniania opisana jest w ewangeliach i jest ona naszym chrześcijańskim dziedzictwem. Prezentowany model to nic innego jak powrót do życia w wolności dzieci Bożych; to pogłębienie wiary i wejście na drogę nawrócenia.

W Opolu teoria przeplatała się z praktyką, przepowiadanie prowadziło ku doświadczeniu. W czasie modlitwy, a szczególnie w trakcie Mszy świętej, Bóg swoją miłosierną miłością działał w sercach ludzi cuda. Uczestnicy przebaczali sobie i innym to, co było dla nich trudne i bolesna; wyrzekali się tego wszystkiego, co nie pozwalało im żyć pełnią życia. Był to czas stawania w autorytecie Jezusa, wierząc, że to właśnie On umarł za nas i zmartwychwstał. To dzięki Niemu jesteśmy dziećmi Boga!

Prośba o Boże błogosławieństwo została wysłuchana. Jezus uwalnia dziś. Ponad 500 osób, w tym 40 kapłanów, otrzymało od Boga łaskę odzyskania wolności w imię Jezusa Chrystusa. Bóg jest wierny, troszczy się o nas nieustannie i pragnie abyśmy życie mieli w obfitości, chce abyśmy żyli pełnią życia. On chce błogosławić wszystkim swoim dzieciom! Każdy ma swoją małą historię życia ze swoimi zranieniami i zniewoleniami. Jezus zaprasza, aby swoje życie włączyć w  Jego zbawczą historię.

Niech uczestnicy tego spotkania zaniosą tę Dobrą Nowinę innym.

Zachęcamy do  lektury: Neal Lozano, Modlitwa uwolnienia (cześć I i II)