Rekolekcje JEZUS ŻYJE 2018

Zapisy ruszają: 15 marca dla I i II turnusu

22 marca dla III turnusu

Zapisy są prowadzone poprzez formularz internetowy.