Festiwal "Strefa Chwały" w Opolu

Zimowa edycja STREFA CHWAŁY FESTIWAL

Będzie:
:: Strefa dla dzieci - zabawy integracyjne, profilaktyka przeciw uzależnieniom, rodzinne warsztaty profilaktyczne
:: Strefa profilaktyki indywidualnej (możliwość rozmowy z psychologiem psychoterapeutą, księdzem)
:: Panel dyskusyjny
:: Strefa koncertów, uwielbienie
:: Eucharystia

Głównym celem projekt RODZINA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA jest budowanie trwałych relacji rodzinnych na fundamencie wartości chrześcijańskich poprzez edukację służącej nie tylko podnoszeniu kwalifikacji uczestników, ale mających na celu przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom społecznym i udzielanie wsparcia osobom tego potrzebującym, poprzez twórcze dążenie do jak najkorzystniejszych efektów podjętych działań.