Diecezjalny Kongres Ruchów, Wspólnot, Stowarzyszeń

Zapraszamy  na Diecezjalny Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich, który odbędzie się w Winowie, w sobotę, 19 października b.r.

Wspólne spotkanie pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji będzie okazją do tego, aby jeszcze bardziej odkrywać bogactwo różnorodnych charyzmatów i duchowości, obecnych w naszych grupach i stowarzyszeniach. Potrzebujemy siebie nawzajem w Kościele rozumianym jako wspólnota wspólnot, a przez kongres możemy stać się sobie jeszcze bardziej bliscy. Bez tej bliskości i osobistych relacji nie tylko w poszczególnych ruchach, grupach, wspólnotach i stowarzyszeniach, ale także pomiędzy nimi, nie możemy myśleć o realnej jedności, a co za tym idzie także pogłębionej współpracy.

Księdzu Biskupowi bardzo zależy na tym, aby nasze grupy były coraz bardziej aktywne, zaangażowane w życie Kościoła, a także otwarte na nowych członków, szczególnie młodych. Na zakończenie kongresu Ksiądz Biskup Andrzej będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii i podzieli się z nami Słowem Bożym.

Kongres odbywać się będzie w kościele p.w. Ducha Świętego w Winowie koło Opola.

Program:

15.00Recepcja (liderzy lub odpowiedzialni za grupę zgłaszają „kto, skąd, ile osób”)

15.30Przywitanie, zawiązanie wspólnoty

15.45Koronka do Bożego Miłosierdzia; modlitwa wprowadzająca

16.15Konferencja Przez formację ku ewangelizacji –

wspólnota miejscem wzrostu

17.00 Przerwa na herbatę (przywozimy ze sobą kanapki lub ciasteczka)

17.30Spotkania w grupach

18.15Podsumowanie pracy w grupach

19.00Świadectwa z tegorocznej „Ewangelizacji miast”

19.30EUCHARYSTIA (przewodniczy KS. BP ANDRZEJ CZAJA)