Dla tych, którzy chcą czegoś więcej!

Rekolekcje Odnowy Wiary to czas poznawania i doświadczania Boga żywego. To nauka szczerej rozmowy z Bogiem.